Laddar...

Husen på Kungsbacka torg.

‍Är Kungsbacka bra eller dåligt? Alltsedan ombyggnaden av Kungsbacka torg har missnöjet varit stort och vuxit med tiden. Aldrig har en enskild fråga upprört och engagerat så många människor. Sannolikt den största och hetaste frågan sedan branden 1846. I augusti 2012 skrev jag en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman i egenskap av beställare, men av någon anledning så hamnade den hos ordföranden för Teknik Harald Pleijel som utförare av ombyggnaden. Jag skrev bland annat:

"I lokalpressen har det varit en mängd artiklar och insändare om torgets utformning alltsedan ombyggnaden påbörjades. Mängden och tonarten på dessa har höjts sedan torget blev färdigt. Detta visar tydligt på hur mycket vi älskar vårt torg och att det måste utformas och vårdas på ett sätt som gör det till en naturlig och självklar medelpunkt för alla. För att försöka minska den allmänna debatten och missnöjet så blir min fråga till dig:
- Har Ni tagit till Er allmänhetens missnöje och kommer det att leda till en översyn av Kungsbacka torg? Kanske med rubriken "Blev det som vi tänkt?""

Det har nu gått ett halvår och jag vet fortfarande inte om ansvariga politiker har uppmärksammat frågan. Visserligen informerade Harald Pleijel på Kommunfullmäktige i december att kommunen till sin invånarpanel, ca 300 personer, ställt frågan "Vad tycker du om Kungsbacka torg?", men det är inget svar på min fråga. Att Harald sedan lyckats tolka resultatet som att panelen minsann tycker torget är bra, är en tolkning som är i linje med honom som läste bibeln vid ett tillfälle.Skulle detta vara svaret på min fråga, så innebär det att man helt nonchalerar det missnöje som redovisats i olika sammanhang. När jag ställde frågan till Kso Per Ödman "Blev det som vi hade tänkt?", så var det mot den bakgrunden att man i programinnehållet för torgets ombyggnad bland annat kunde läsa:

  • ‍Torget skall utformas så att många olika användningsområden möjliggörs.
  • ‍Ytan skall hållas så fri som möjligt från permanent användning, men viss bebyggelse kan innebära ett arkitektoniskt lyft och en dragningskraft.
  • ‍Beläggningen skall sträcka sig som ett golv i samma nivå hela vägen från fasad till fasad.

‍Inte på någon av dessa punkter har man lyckats.

‍Mina synpunkter har i första hand handlat om de två husens utseende och serveringskioskens placering, men det finns fler synpunkter. Utöver de förfärliga husen, finns fler frågor kring torgets utformning såsom svårt, för att säga inte omöjligt, för funktionshindrade att ta sig fram, fasta kyrkbänkar som ger minskad flexibilitet, vansinnig parkeringslösning etc. Allt detta visar entydigt på att en ombyggnad av torget aldrig varit i så stort behov som nu efter ombyggnaden 2012.
Efter redovisningen i Kommunfullmäktige, startade jag en namninsamling som berörde placering och utseende på husen. Detta för att få reda på om jag hade missuppfattat missnöjet och var ensam om min uppfattning. Var det kanske bara en storm i ett vattenglas? Döm av min förvåning när jag nu avslutar namninsamlingen. Över fyra tusen personer eller för att vara exakt så har 4 044 personer inklusive mig själv bemödat sig att besöka Naam Café för att skriva på och bekräfta sitt missnöje. Sällan eller kanske aldrig har så många människor, i Kungsbacka, bekräftat vad de tycker i en enskild fråga.

 

Det är en stor ära för mig som folkvald, att tillsammans med dessa 4 043 personer, få yrka på att kommunen snarast åtgärdar följande:

  1. B‍yggnaden som är avsedd för servering skall flyttas till annan plats.
  2. ‍Båda byggnaderna skall byggas om så att de ger det arkitektoniska lyft och dragningskraft som var upprustningsprogrammets avsikt.Kungsbacka 2013-03-11


Kungsbackaborna
Roger Larsson

Arkiverad

Pågående