Laddar...

P-skiva i Innerstaden.

‍Nämnden för Teknik tog ett klokt och mycket uppskattat beslut när de beslutade om att införa P-skiva. P-skivan ger möjlighet till två timmars gratis parkering inom en begränsad del av vår innerstad. Vad man inte tänkte på när man införde begränsningen är att besökande till innerstaden i första har. nd letar efter tomma platser för P-skivan gäller och ratar de tomma platserna i resten av innerstaden där P-skivan inte gäller. Allt för att spara några kronor. Detta skapar onödig trafik och blir en ökad miljöbelastning. Kungsbackaborna vill därför utöka P-skivan giltighetsområde och ge möjlighet till att parkera gratis i två timmar på alla lediga platser i innerstaden. På så sätt minskar vi trafiken samt underlättar för den som söker parkering. Detta av flera skäl:

  1. ‍De kan ställa bilen på första lediga plats, så nära dit de ska. Besökande till Simhallen, Aranäshallen, Aranässkolan, Boulebanan och idrottsplatsen i övrigt samt Söderstadens boende och verksamheter skall kunna ställa bilen så nära som möjligt och gå direkt till sitt mål. Framförallt de som har småbarn med sig och som idag måste gå runt i trafiken för att komma till P-automat och betala några kronor.
  2. ‍P-skivan bör även gälla Ishallsområdet, med giltighet två alternativt tre timmar, så att inte småsnåla pendlare ställer bilen där, eftersom det är avgiftsfri parkering där idag.

K‍ungsbackaborna yrkar:

  • ‍att Kommunfullmäktige beslutar att P-skivans giltighetsområde med fri parkering i två timmar (Ishallen ev. tre timmar) skall gälla alla parkeringsplatser inom ett område från Borgmästaregatan i norr, öster om Kungsbackaån, väster om Storgatan och järnvägen från korsningen Storgatan/Varbergsvägen ner till Ishallens P-område.

‍Kungsbacka 2015-09-30

Kungsbackaborna
Roger Larsson‍

Arkiverad

Pågående