Laddar...

Minskad Biltrafik.

Minskad biltrafik i innerstaden

 

Av flera skäl och då främst miljö och säkerhet - bör obehörig/onödig fordonstrafik runt Kungsbacka Torg minskas.

 

Miljö:

Det finns uttalade mål att minska biltrafiken och på så sätt minska utsläpp av koldioxid (ett ej uppnått mål enligt Årsredovisning 2015 för Kungsbacka kommun).

Ett litet steg för att uppnå detta mål, är att åtminstone minska fordonstrafiken i innerstaden.

 

Säkerhet:

Vägen mellan torget och biograf/kyrka/kyrkskola har sådan stensättning att det ser ut som en förlängning av torget. Det är också väldigt öppet mellan torg och väg. Detta gör att barn som leker på torget eller glada barn som rusar ut från biografen, lätt kan springa ut på vägen. Gäster till kyrkan vid bröllop, begravningar eller andra aktiviteter får flytta på sig för att släppa fram trafiken. Det känns helt fel att ha en trafikerad väg precis framför kyrktrappan. Undantag från fordonsförbud görs lämpligen för varutransporter, färdtjänst, begravningsbilar och andra nödvändiga transporter.

Med nedanstående föreslagna förändringar får man en säkrare väg från Kungsbacka Torg bort mot Lindens Torg, slipper mållös cruising runt torget, och får en större bilfri yta. Sträckan Vallgatan - Östergatan kan till viss del avlastas. Föreslagna förändringar försvårar inte för butiksinnehavare eller boende på berörda vägsträckor, och befintliga p-platser på sträckorna blir fortfarande tillgängliga. Vidare kan den avstängda delen av Kyrkogatan ge utrymme till fler torgaktiviteter och utökad uteservering.

Kungsbackaborna (Kb) föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1.    Kyrkogatan stängs av för obehörig trafik mellan Södra Torggatan och Norra Torggatan.

2.    Södra Torggatan öppnas för trafik - enkelriktad från Kyrkogatan i riktning mot Östergatan.

3.    Kyrkogatan är i dagsläget enkelriktad i riktning mot Vallgatan. Denna enkelriktning vänds åt andra hållet på sträckan Vallgatan till Norra Torggatan. Man kan då således köra Vallgatan - Kyrkogatan - Norra Torggatan - Östergatan.

Kungsbacka 2016-05-15

 

Roger Larsson (Kb)                        Stefan Sundberg (Kb)

Arkiverad

Pågående