Laddar...

Flytt av brandstationen.

‍Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar). Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål, dvs Teknikens hus kommer inte att etableras där. Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan "Skattehuset" och Brandstationen. Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan. Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

‍Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4, kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik.

Kungsbackaborna yrkar:

  • ‍att Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt, så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

K‍ungsbacka 2016-10-18

Kungsbackaborna
Roger Larsson

Arkiverad

Pågående