Laddar...

Anställning inom vård och omsorg.

Kungsbackaborna föreslår att alla som skall anställas i vår kommun, för att arbeta inom Vård & Omsorg, skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan de anställs. Syftet är att öka tryggheten samt minska risken för att boende, gäster samt personal skall utsättas för brott. Detta skall gälla all personal som anställs inom såväl den kommunala som privata omsorgen. Verksamhetsrutinen ska gälla för samtliga yrkeskategorier inom omsorgens verksamhetsområde, såväl timanställda, vikarier, trainee som tillsvidareanställda. Eftersom Kungsbacka vill utmärka sig som en framåtsträvande kommun inom många olika områden, ser vi detta som en självklarhet och skulle varit genomfört för länge sedan.

I dag finns det ett stort antal kommuner som redan genomfört detta.

Luleå, Mölndal, Mönsterås och Kristinehamn begär utdrag för alla som ska anställas inom vård- och omsorg. Sigtuna, Uppsala, Lerum, Jönköping och Växjö är exempel på kommuner som gör det inom äldreomsorgen.

Vi gjorde en improviserad intervju, (vecka 22-23, 2015) med 40 personer boende i Kungsbacka kommun.

23 st. av dessa var över 65 år

12 personer mellan 35 - 50 i Kungsbacka

5 st. var mellan 18 – 20 år

Vi ställde frågan;

Vad anser Du om att alla inom V & O i Kungsbacka skall lämna uppgifter från belastningsregister innan anställning?

De flesta av de tillfrågade trodde att detta redan var obligatoriskt.

Av de utfrågade var det endast 1 person som INTE ansåg att detta var av större vikt.

Sammanfattning av 40 utfrågade var det 39 som ville att detta genomförs omgående och ser det som en självklarhet.

Tilläggas kan att av de utfrågade arbetade 2 personer inom V & O i Kungsbacka, vilka direkt svarade;

Absolut, detta skulle ge även oss och våra kollegor en ökad trygghet.

Vi utgår ifrån att den som anställer har sådan kompetens så att hen kan urskilja vad som är allvarligt eller inte, i det som står i belastningsregistret, vid en ev. anställning.

 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun snarast möjligt inför som krav att alla som anställs för att arbeta inom vård och omsorg, oavsett om den är kommunal eller privat, skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, innan anställning.

Kungsbacka 2015-06-08

Agneta Ernegård                                     Roger Larsson 

Arkiverad

Pågående