Laddar...

Motioner

Pågående

Villkor för gravida kvinnor anställda på Kungsbacka kommun

Kvinnor får inte vaccineras efter de har blivit gravida. Kan arbetsgivaren inte omplacera eller anpassa den anställdes arbetsmiljö, till exempel att arbeta hemifrån, har arbetsgivaren rätt att förbjuda arbetstagaren att arbeta. Har man blivit förbjuden av sin arbetsgivare att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön har man rätt till graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Detta har man tagit fasta på i Varbergs kommun.

Läs mer

Alléskolan

‍För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att Alléskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till grund för partiernas beslut om Alléskolans framtid. Skall den bevaras är det för att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga lokaler.För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet ”Kulturhuset Allé” arbetar med frågorna.

Läs mer

Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

.Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och idrottshallar gör Kungsbacka till en handelsstad och en stad med möjlighet till stora arrangemang inom idrott och kultur. Man räknar med 20,000 dagsbesök till Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka! Det är önskvärt att besökare stannar längre, därför behöver utbudet av övernattningsmöjligheter ökas. Kungsbackaborna föreslår en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Läs mer

Kvinnojouren Motion för snabbehandling

Kvinnojouren i Kungsbacka har en osäker ekonomisk situation för andra hälften av 2020. Positivt beslut av ansökan om statligt bidrag med anledning av rådande pandemier skulle rädda ekonomin för resterande delen av 2020.  Kungsbackaborna vill att kommunen beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på Kr.400 000: - Ett bidrag som ekonomiskt tryggar verksamheten för resten av år 2020

Läs mer

Bostadsförmedling till ungdomar

Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som i den ordinarie kön.

Läs mer

Emballering av hushållsavfall

För att få en rättvisare och miljömässigt likartad hantering avemballeringen av avfall, så anser Kungsbackaborna att kommunenskall tillhandahålla lämpliga gratispåsar för det gröna kärlet, påsamma sätt som man gör för dem som sorterar matavfall i det brunakärlet.

Läs mer

Kvinnojouren i Kungsbacka

Kungsbackaborna yrkar att: Kvinnojouren i Kungsbacka får bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 2021, som finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för Kommunstyrelsen. Bidraget villkoras med att om föreningen får bidrag/stöd från annat håll skall samma belopp betalas tillbaka till kommunen.

Läs mer

Jyckens hunddagis

Alla pratar om att man vill behålla Jyckens hunddagis, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Jyckens hunddagis skall ha fortsatt verksamhet och hur det skall finansieras.

Läs mer

Personliga ombuden

Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras.

Läs mer