Laddar...

Motioner

Arkiv

Kungsbackaborna yrkar på muddring av Kungsbacka-ån.

Kungsbacka-ån har inte muddrats sedan 1975, trots att ån borde muddras regelbundet! Det är verkligen dags nu, 42 år senare!

Läs mer

Pensionärsråd.

Kungsbackaborna yrkar på framtagande av förslag för ett Pensionärsråd i Kungsbacka.

Läs mer

Serveringskiosken på Kungsbacka torg

Kungsbackaborna föreslår att serveringskiosken flyttas till Borgmästareplatsen.

Läs mer

Fossilfritt Kungsbacka.

Kungsbackaborna vill ha en plan för ett fossilfritt Kungsbacka 2025.

Läs mer

Skolorganisationen.

Kungsbackaborna yrkar på förändring av skolorganistation.

Läs mer

Trygghetsboende.

Kungsbackaborna yrkar att möjligheterna att bygga Boviera undersöks.

Läs mer

Flytt av brandstationen.

Kungsbackaborna yrkar att kommunen undersöker en flytt av brandstationen till Gräskärr (Kolla 5:6).

Läs mer

Gemensam CSR-policy.

Kungsbackaborna yrkar på en kommungemensam CSR-policy.

Läs mer

Minsta bemanning på äldreboenden.

Kungsbackaborna yrkar på att bemanning på äldreboenden inte får vara mindre än två personal.

Läs mer