Laddar...

Motioner

Arkiv

Kvinnojouren Motion för snabbehandling

Kvinnojouren i Kungsbacka har en osäker ekonomisk situation för andra hälften av 2020. Positivt beslut av ansökan om statligt bidrag med anledning av rådande pandemier skulle rädda ekonomin för resterande delen av 2020.  Kungsbackaborna vill att kommunen beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på Kr.400 000: - Ett bidrag som ekonomiskt tryggar verksamheten för resten av år 2020

Läs mer

Emballering av hushållsavfall

För att få en rättvisare och miljömässigt likartad hantering avemballeringen av avfall, så anser Kungsbackaborna att kommunenskall tillhandahålla lämpliga gratispåsar för det gröna kärlet, påsamma sätt som man gör för dem som sorterar matavfall i det brunakärlet.

Läs mer

Kvinnojouren i Kungsbacka

Kungsbackaborna yrkar att: Kvinnojouren i Kungsbacka får bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 2021, som finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för Kommunstyrelsen. Bidraget villkoras med att om föreningen får bidrag/stöd från annat håll skall samma belopp betalas tillbaka till kommunen.

Läs mer

Jyckens hunddagis

Alla pratar om att man vill behålla Jyckens hunddagis, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Jyckens hunddagis skall ha fortsatt verksamhet och hur det skall finansieras.

Läs mer

Personliga ombuden

Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras.

Läs mer

Kungsbackaborna yrkar på muddring av Kungsbacka-ån.

Kungsbacka-ån har inte muddrats sedan 1975, trots att ån borde muddras regelbundet! Det är verkligen dags nu, 42 år senare!

Läs mer

Pensionärsråd.

Kungsbackaborna yrkar på framtagande av förslag för ett Pensionärsråd i Kungsbacka.

Läs mer

Serveringskiosken på Kungsbacka torg

Kungsbackaborna föreslår att serveringskiosken flyttas till Borgmästareplatsen.

Läs mer

Fossilfritt Kungsbacka.

Kungsbackaborna vill ha en plan för ett fossilfritt Kungsbacka 2025.

Läs mer

Skolorganisationen.

Kungsbackaborna yrkar på förändring av skolorganistation.

Läs mer

Trygghetsboende.

Kungsbackaborna yrkar att möjligheterna att bygga Boviera undersöks.

Läs mer

Flytt av brandstationen.

Kungsbackaborna yrkar att kommunen undersöker en flytt av brandstationen till Gräskärr (Kolla 5:6).

Läs mer

Gemensam CSR-policy.

Kungsbackaborna yrkar på en kommungemensam CSR-policy.

Läs mer

Minsta bemanning på äldreboenden.

Kungsbackaborna yrkar på att bemanning på äldreboenden inte får vara mindre än två personal.

Läs mer