Laddar...

Motioner

Arkiv

Pensionärsråd.

Kungsbackaborna yrkar på framtagande av förslag för ett Pensionärsråd i Kungsbacka.

Läs mer

Kunder som kallas brukare.

Kungsbackaborna yrkar på att nuvarande Brukare istället benämns Kunder.

Läs mer

Skolorganisationen.

Kungsbackaborna yrkar på förändring av skolorganistation.

Läs mer

Trygghetsboende.

Kungsbackaborna yrkar att möjligheterna att bygga Boviera undersöks.

Läs mer

Minskad Biltrafik.

Kungsbackaborna yrkar på en förändring av trafikflödet i innerstaden för att minska onödig biltrafik.

Läs mer

Anställning inom vård och omsorg.

Kungsbackaborna yrkar att Kungsbacka kommun snarast möjligt inför som krav att alla som anställs för att arbeta inom vård och omsorg, oavsett om den är kommunal eller privat, skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, innan anställning.

Läs mer

Husen på Kungsbacka torg.

Kungsbackaborna yrkar på flytt alternativt ombyggnad av husen på Kungsbacka torg.

Läs mer

Gemensam CSR-policy.

Kungsbackaborna yrkar på en kommungemensam CSR-policy.

Läs mer

Fria besök på återvinnings-centralerna (ÅVC).

Kungsbackaborna yrkar på ett obegränsat antal fria besök på våra återvinningscentraler.

Läs mer

Reformering avseende bidrag för bostadsanpassning.

Kungsbackaborna yrkar på översyn av regler för bostadsanpassning.

Läs mer

Minsta bemanning på äldreboenden.

Kungsbackaborna yrkar på att bemanning på äldreboenden inte får vara mindre än två personal.

Läs mer