Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Kungsbackaborna

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Turismen, innerstaden och kultur

Kungsbacka har en anrik innerstad, nära till hav, bad och natur och ett brett kulturutbud. Vi skall vara en kommun med blomstrande turism och kulturliv, inte minst då det främjar både hälsa och företagande.

Vi tror på att öka den kommersiella turismen och att satsa ännu mer på köpstarka barnfamiljer och utländska besökare. Strategiskt finns shopping redan på Kungsmässan och Freeport medan Innerstaden har en potential att bli en riktig pärla.

Kungsbacka ska vara ett strålande alternativ för övernattning både för Göteborgs besökare och för andra förbipasserande. Vi tror bl.a. på en camping med central anknytning.

Innerstaden och dess framtid har diskuterats allt för länge. Det är dags att agera. Vi anser att en levande och attraktiv innerstad är mycket viktigt för Kungsbackas fortsatta expansion.

Vi är det parti som engagerat sig mest vad gäller ombyggnationen av Stortorget. Vi anser att för de dryga 26 miljoner kronor som ombyggnaden kostade, var det inte mycket som blev rätt. Och många håller med. Kungsbackabornas namninsamling, gällande de “bruna husen” gav 4043 underskrifter. Vilka har lämnats in tillsammans med en motion som berör bl. a. problemen för funktionshindrade, de fasta bänkarna, Livets träd, parkeringsplatserna samt kräver att byggnaden för servering flyttas till annan plats och att fasaderna på de bägge husen justeras enligt bygglovet.

Ett samhälle utan kultur blir ett hårt och omänskligt samhälle. Vi behöver andlig spis. Kungsbacka har en stor potential att bli en levande kulturstad med ett stort kulturutbud. Kommunens roll är att vara katalysator för ett rikt utbud av aktiviteter inom alla områden. Samarbete med privata initiativ/alternativ efterlyses. Vi har många duktiga kulturarbetare som bor och verkar i vår kommun. Icke att förglömma våra “amatörer” som ofta saknar fasta lokaler att utöva sin verksamhet i.

Vi vill ha fortsatt lättillgängliga bibliotek då läsning är den viktigaste vägen att utveckla språket. Vi tror att en ökad satsning på turism,näringsliv, kultur och handel tillsammans med vår fantastika natur gör Kungsbacka till en framtidskommun för alla. Vi vill ge positiva signaler att Kungsbacka är värt att satsa på.

Åldras i Kungsbacka

Kungsbackabornas ambition är att Kungsbacka skall bli Sveriges bästa kommun att åldras i.
God tillgång till sociala aktiviteter, transporter och valfri boendeform är en del i detta.

Vi arbetar aktivt för att alla ålderspensionärer skall åka buss GRATIS vardagar mellan 09 - 15. Bussarna går oavsett om stolarna är tomma och fler människor på bussen kan upplevas som en trygghet av passagerarna. Vi tror att fler pensionärer genom detta kommer att ställa bilen och då blir det även en miljömässig vinst för samhället.

Kungsbackaborna menar att det skall finnas full valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre skall själva få välja vilken boendeform/omsorg de vill ha. Vi anser att ensamhet skall vara ett skäl för att få en omsorgsplats beviljad. Vi måste ta de äldres oro över att bo ensamma på största allvar.

De som bor i äldreboende och de som har hemtjänst måste få komma ut i friska luften oftare.

Kungsbackaborna vill att det byggs trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Detta för att underlätta boendet och kunna möta åldrandet med en anpassad boendeform utan att behöva flytta från kommundelen.

Vi vill arbeta aktivt för alternativa boenden för äldre och anpassade aktiviteter som stimulerar såväl hjärta som hjärna.

lördagsannons