Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Aktuella frågor

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion om Kungsbackas skolorganisation

Kommunfullmäktige skall besluta

- att nämnderna för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasieskola & Vuxenutbildning slås ihop till en skolnämnd med uppgift att vidtaga de åtgärder som behövs för att alla elever skall nå de nationella målen och/eller de egna specifika målen.

Detta är en naturlig följdeffekt av att de båda förvaltningarna avses samlokaliseras i fastigheten Borgmästaren.

 

- att varje skola skall ha en rektor med totalt och odelat ansvar inför skolnämnden.

 

- att skolorna skall drivas som kommunala intraprenad skolor eller friskolor med Kommunen som huvudman.

 

Kungsbacka 2015-10-12

Mikael Neuman                                                              Björn Johansson

Kungsbackaborna                                                         Kungsbackaborna

TACK!

Tack till Er över 5000 som med namnteckning och Ni säkert över 5000 som vid personliga möten, mail, telefon etc. har bekräftat att Ni vill att den felplacerade kiosken på Kungsbacka torg skall flyttas alt. rivas. Tack även till de 17 elever i klass 2 Sjöstjärnan, Åsaskolan som 2013 gjorde ett grupparbete med rubriken:

Ett annat sätt att se på saken
Alla är inte överens om hur vi vill att vårt gemensamma rum skall se ut, som våra politiker fattar beslut om. Undersök vilka olika åsikter och argument vuxna i er närhet har i en speciell fråga.

Klassens bidrag: Husen på Kungsbacka torg.

Barnen frågade vuxna vad de tycker om de två bruna husen som står på Kungsbacka torg. En av dem, korvkiosken, är placerad framför restaurang Naam vilket stör många. Några av frågorna:

Vad tycker du om de bruna husen på torget; är de fina/fula? De flesta tycker husen är fula, de passar inte in. Ett bra alternativ är att måla om dem och flytta dem till en annan plats.

Vad tycker du om namninsamlingen mot de bruna husen? Många tycker namninsamlingen är bra, då får man veta vad människorna i Kungsbacka tycker.

Barnen tycker och reflekterar: Det är dåligt att de står framför restaurangen, tråkigt för människor som sitter där och äter att se rakt in i husväggen.
Vi tycker man borde sätta husen på en bättre plats och kanske måla om dem så att de blir finare.

Det måste vara en ”dåres” påfund att placera kiosken där den står. Inte blir det bättre av att majoriteten av ledamöterna sannolikt kommer att försvara detta på vårt KF-möte tisdag den 10 november.
Ingen hänsyn till vad över 10000 barn och vuxna tycker. Det känns som man kommer att ge diktaturen ett ansikte.

Roger Larsson Kb

Motion om förflyttning av kiosk

Betr. Den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg

Tillsammans med 4 043 personer har Kungsbackaborna lagt en motion 2013-03-11, där vi önskar att kiosken enligt ovan skall flyttas.
Det har nu gått två och ett halvt år utan något svar. Vi utgår ifrån att man dagligen jobbar frenetiskt med frågan, samtidigt som vi är fullt medvetna om att det är inte lätt att hitta någon lämplig plats.
En plats där denna extremt fula byggnad inte förstör för mycket för den nya omgivning där den placeras. Att den är felplacerad råder det ju inget tvivel om.
Vi har funderat en hel del och talat med kommuninnevånare med avsikt att försöka hitta en lämplig plats.
Efter sammanvägning av samtalen, estetik, fasadfärg, funktion och mycket annat har vi kommit fram till följande förslag.

Serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästarplatsen öster om gång och cykelbanan. Besökande kan sitta på den föredömliga sittmöjlighet som skapats när invallning av ån gjordes och njuta av Kungsbackaån. Kioskens fasadfärg är nästan identisk med invallningsmaterialets, så den kommer att smälta in och kännas som en naturlig del av helheten. På resterande del av befintlig grönyta av Borgmästarplatsen kan man anlägga två Boulebanor och sittbänkar med bord. Klot för boulespel kan hyras ut av kiosken. På detta sätt kommer Borgmästarplatsen att bli en pärla i sin omgivning mellan Stadshus, Kulturhus och Kungsmässan där människor kan spela boule eller bara sitta ner och njuta av en korv/glass/kaffe/våffla.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta att

Serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästarplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt ovanstående förslag.

………………………………                                      …………………………………………

Roger Larsson Kb                                             Agnetha Ernegård Kb

Motion om P-skiva

Nämnden för Teknik tog ett klokt och mycket uppskattat beslut när de beslutade om att införa P-skiva. 
P-skivan ger möjlighet till två timmars gratis parkering inom en begränsad del av vår innerstad. 

Vad man inte tänkte på när man införde begränsningen är att besökande till innerstaden i första hand letar efter tomma platser där P-skivan gäller och ratar de tomma platserna i resten av innerstaden där P-skivan inte gäller. Allt för att spara några kronor. 
Detta skapar onödig trafik och blir en ökad miljöbelastning.
Kungsbackaborna vill därför utöka P-skivans giltighetsområde och ge möjlighet till att parkera gratis i två timmar på alla lediga platser i innerstaden.
På så sätt minskar vi trafiken samt underlättar för den som söker parkering.

Detta av flera skäl

  1.     De kan ställa bilen på första lediga plats, så nära dit de skall. Besökande till Simhallen, Aranäshallen, Aranässkolan, Boulebanan och idrottsplatsen i övrigt samt Söderstadens boende och verksamheter skall kunna ställa bilen så nära som möjligt och gå direkt till sitt mål. Framförallt de som har småbarn med sig och som i dag måste gå runt i trafiken för att komma till P-automat och betala några kronor.

  2.     P-skivan bör även gälla Ishallsområdet, med giltighet två alternativt tre timmar, så att inte småsnåla pendlare ställer bilen där, eftersom det är avgiftsfri parkering där i dag.

Kungsbackaborna yrkar att

Kommunfullmäktige beslutar att P-skivans giltighetsområde med fri parkering i två timmar (Ishallen ev. tre timmar) skall gälla alla parkeringsplatser inom ett område från Borgmästaregatan i norr, öster om Kungsbackaån, väster om Storgatan och järnvägen från korsningen Storgatan/Varbergsvägen ner till Ishallens P-område.

Roger Larsson Kb

Motion om trygghetsboende

Allt som oftast och inte minst nu i budgettider så diskuteras trygghet och byggande av bostäder. Ibland kommer detta i kombination i form av trygghetsbostäder för äldre. Ålder för dessa kan variera från 55+ till 70+.
Alliansen skriver i sitt budgetförslag att de försöker påverka byggbolagen att satsa på trygghetsboende för våra 70+. Vi från Kungsbackaborna tycker att satsningen är bra men man skall inte behöva vänta tills man är 70+. Det borde vara upp till var och en efter 55+ att få välja denna boendeform.

Det finns olika lösningar på detta såsom hyresrätt, bostadsrätt etc. En fantastisk lösning på detta är det relativt unika konceptet Bovieran som drivs som bostadsrätt. Bovieran har det mesta som folk önskar sig när de av olika själ vill förändra och förenkla sitt boende i den övre ”tonåren”. På de platser som det har byggts är det väldigt uppskattat och på de platser som är på gång är förväntan stor. För att vi som kommun även skall ge Kungsbackaborna möjlighet att få njuta och ta del av denna sociala boendeform så vill vi som parti enligt nedanstående yrkande.

Fördelen med Bovieran är inte enbart till glädje för de boende. Det är också till stor glädje för dem som arbetar inom vård och omsorg. När behovet uppstår, kan de ge service till flera utan att behöva åka runt i bil. Det ger mer tid till den behövande och mindre tid på vägarna. Miljömässigt och effektivt.

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun undersöker de planmässiga möjligheter att bygga Bovieran i våra olika kommundelar, samt försöka påverka byggbolagen att bygga detta.

2015-06-08

Roger Larsson                                                     Agnetha Ernegård

Motion angående anställning inom vård och omsorg

Kungsbackaborna föreslår att alla som skall anställas i vår kommun, för att arbeta inom Vård & Omsorg, skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan de anställs. Syftet är att öka tryggheten samt minska risken för att boende, gäster samt personal skall utsättas för brott. Detta skall gälla all personal som anställs inom såväl den kommunala som privata omsorgen. Verksamhetsrutinen ska gälla för samtliga yrkeskategorier inom omsorgens verksamhetsområde, såväl timanställda, vikarier, trainee som tillsvidareanställda. Eftersom Kungsbacka vill utmärka sig som en framåtsträvande kommun inom många olika områden, ser vi detta som en självklarhet och skulle varit genomfört för länge sedan.

I dag finns det ett stort antal kommuner som redan genomfört detta.

Luleå, Mölndal, Mönsterås och Kristinehamn begär utdrag för alla som ska anställas inom vård- och omsorg. Sigtuna, Uppsala, Lerum, Jönköping och Växjö är exempel på kommuner som gör det inom äldreomsorgen.

Vi gjorde en improviserad intervju, (vecka 22-23, 2015) med 40 personer boende i Kungsbacka kommun.

23 st. av dessa var över 65 år

12 personer mellan 35 - 50 i Kungsbacka

5 st. var mellan 18 – 20 år

Vi ställde frågan;

Vad anser Du om att alla inom V & O i Kungsbacka skall lämna uppgifter från belastningsregister innan anställning?

De flesta av de tillfrågade trodde att detta redan var obligatoriskt.

Av de utfrågade var det endast 1 person som INTE ansåg att detta var av större vikt.

Sammanfattning av 40 utfrågade var det 39 som ville att detta genomförs omgående och ser det som en självklarhet.

Tilläggas kan att av de utfrågade arbetade 2 personer inom V & O i Kungsbacka, vilka direkt svarade;

Absolut, detta skulle ge även oss och våra kollegor en ökad trygghet.

Vi utgår ifrån att den som anställer har sådan kompetens så att hen kan urskilja vad som är allvarligt eller inte, i det som står i belastningsregistret, vid en ev. anställning.

 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun snarast möjligt inför som krav att alla som anställs för att arbeta inom vård och omsorg, oavsett om den är kommunal eller privat, skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, innan anställning.

Kungsbacka 2015-06-08

Agneta Ernegård                                     Roger Larsson 

Sjukvård, asyl och migration

Kungsbackaborna ser det som en självklarhet att alla kommuninvånare skall ha tillgång till snabb och god vård. Samt att planering för boenden för nyanlända sker i dialog med grannar och andra berörda.

Sjukvård är ett omfattande område men kortfattat vill Kungsbackaborna att Region Halland:

- ökar antalet vårdplatser
- organiserar förebyggande hälsoundersökning för länets alla ålderspensionärer
- förbättrar villkoren för våra sjuksköterskor så vi kan trygga bemanningen året runt
- rationaliserar och effektiviserar verksamheten (mindre administration mer funktion)
- ger trygg och säker vård till alla
- ser till att sjukvården kommer till den som inte själv kan ta sig till sjukvården


Sveriges riksdag och regering lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Det som kommunen utgår från är vad svenska folket vill genom de politiker som beslutar om migrationspolitiken i Sveriges riksdag. Kungsbackaborna kan inte som lokalt parti påverka dessa beslut utan måste följa gällande lagstiftning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar och långsiktig verksamhet krävs det god planering och öppenhet gentemot våra medborgare i kommunen. 
Planering av boenden för nyanlända skall ske i dialog med grannar och berörda i tidigt skede. 
Vi ställer krav på full insyn och öppenhet i planeringsprocesser och ekonomiska åtaganden, så även de som kommunen blir ålagd via beslut i Sveriges riksdag.

Det har blivit tradition att vi, under firandet av Nationaldagen på Tjolöholm, hälsar nya svenska medborgare i Kungsbacka välkomna. Vi vill att ceremonin skall omfatta alla nya medborgare i Kungsbacka d.v.s. även de som är födda under året som gått.

Idrott och fritid

Kungsbackaborna vill verka för att underlätta ekonomin för de ansträngda klubbarna och se till att det finns ett brett utbud av idrotter. Det måste gå av förena bredd- och elitverksamhet.

I Kungsbacka finns det ett rikligt utbud av olika idrotter och många olika klubbar och föreningar. Många idrottsklubbar har en tuff ekonomisk situation med bl.a. höga hallhyror. Kungsbackaborna vill verka för ett gynnsammare ekonomiskt system som gör att man underlättar de olika klubbarnas hårt ansträngda ekonomiska villkor.

Vi vill omgående bygga en ny simhall och idrottshall, en så kallad multiarena i centrala Kungsbacka. Denna kommer att vara huvudarena, för flera inomhussporter, men genom sin flexibla lösning även vara en arena för andra idrotts- och kulturevenemang samt företags- och mässaktiviteter.

Kungsbackaborna vill att fördelningen av pengar och ansvar för anläggningarna jämställs mellan “flick- och pojkidrotter”. Kommunen skall se till att det finns ett basutbud för all idrottsverksamhet och att alla kommunens idrottsanläggningar sköts likvärdigt.

 

Näringsliv och kommunalskatt

Tillgången till arbete i kommunen måste öka och vi efterfrågar ett bättre samarbete mellan kommun och näringsliv. Villkoren för nyföretagande måste bättras och kommunalskatten sänkas. 

Kungsbacka ligger i en tilllväxtregion och det finns mycket goda förutsättningar för ett ännu bättre nyföretagande. För det krävs dock att alla, näringsliv /kommun/andra aktörer, arbetar gemensamt. Här har kommunen en stor uppgift. Både politiker och tjänstemän måste ha en positiv attityd och som serviceorgan ge skyndsam handläggning i tillståndsärenden. Det är ett absolut krav.

Kommunen önskar, i sin vision för Kungsbacka, en högre självförsörjningsgrad. Alltså ökat antal jobb i kommunen. Det krävs en större insats från kommunens sida för att detta skall bli möjligt. Kungsbackaborna kommer att stödja alla förslag som syftar till att få fart på nyföretagandet och stimulera tillväxten i vår kommun och dess befintliga företag. Det må gälla markinnehav för företagsetableringar, en näringslivsberedning under fullmäktige, ett företagandets hus eller en förstärkning av näringslivsenheten.

Kungsbacka kommun har på 25 år gått från att vara en lågskattekommun till en högskattekommun. Kungsbackas skatteunderlag är mycket starkt och de som bor i kommunen tjänar betydligt mer än genomsnittet i landet. Därtill är vår kommun en av de starkast befolkningsväxande i landet, vilket innebär ökat krav på kommunal service. Det finns inget motsatsförhållande i att ha en låg kommunalskatt och ändå kunna ge en god kommunal service.
Kungsbackaborna har yrkat på sänkt kommunalskatt i budgeten sedan 2007. De senaste årens positiva bokslut har visat att detta var möjligt. Endast i krisbudgeten för 2010 avstod vi från detta yrkande. Vi anser att skatteuttaget för närvarande är för högt och vår målsättning är lägre kommunalskatt med bibehållen eller bättre service. Bättre engagemang i kommunens verksamhet, så att effektivisering kan ske och kommunalskatten sänkas.

Bostäder, kollektivtrafik och infrastruktur

Många vill bo i Kungsbacka kommun vilket ställer höga krav på våra politiker och tjänstemän. Vägnätet måste förbättras och underhållas, bostäder med rimliga hyror byggas och kollektivtrafiken utvecklas.

Det saknas bostäder och bostadskön är oacceptabelt lång. Trots att det byggs mycket i kommunen så är det inte tillräckligt. Vi måste kunna erbjuda de sökande bostäder så att de kan bo i kommunen. Vi anser att det är önskvärt att det byggs fler hyresrätter och trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Vi tycker också att det kan vara värt att prova på att bygga exempelvis kooperativa hyresrätter. 
Det är invånarnas behov som skall styra. Kungsbackaborna ställer sig positiva till planer som syftar till att åstadkomma en utökad byggnation i kommunen.

Kollektivtrafiken i stort behöver förbättras och förtätas. Vi vill ha Kungsbackapendel hela vägen ner till Varberg. Förutom i Åsa behövs stopp iFjärås, Frillesås och sedan strategiska stopp till Varberg.
Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgsregionen utveckla spårbunden trafik utmed väg 158 från Göteborg till Kungsbacka och att Hede station byggs ut till central knutpunkt för kollektivtrafiken.

Vi vill också att alla skolelever skall få ett gratis busskort som gäller i hela kommunen alla dagar, dygnet runt. 
Detta skapar rättvisa, genom att barnen då kan ta sig till skol- och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen får en större frihet och om föräldrarnas bilkörande minskar gynnas också miljön. Förhoppningsvis blir kollektivtrafiken det naturliga valet även efter ungdomarnas skoltid.

Kungsbackaborna vill öka jämställdheten i kommunen genom enhetstaxa inom kommunen (även för färdtjänst) samt anropsstyrd trafik på samma villkor som kollektivtrafiken i ytterområdena.

Vi efterfrågar långsiktig planering för Kungsbackas infrastruktur. Vid planering av bostäder krävs att bullernivån blir rimlig. Man skall kunna sitta ute på sin altan eller balkong utan ”hörselskydd”. Flera felaktiga lägen har bebyggts och fler planeras tyvärr. Kommunen måste ta sitt ansvar vid planering av bostäder så att inte problem som i exempelvis Signeskulle, Kolla Backe och Tölö Ängar uppstår.

Vi stödjer byggandet av onsalavägen (940) mellan Rösan - Forsbäck i ny sträckning. Den befintliga vägen har en oacceptabel trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi önskar att det samtidigt planerats för ytterligare sträckning ut till E6:an (norr om Oskarsberg). Kommunen bör förskottera pengar så att även denna utbyggnad sker så fort som möjligt.

Turismen, innerstaden och kultur

Kungsbacka har en anrik innerstad, nära till hav, bad och natur och ett brett kulturutbud. Vi skall vara en kommun med blomstrande turism och kulturliv, inte minst då det främjar både hälsa och företagande.

Vi tror på att öka den kommersiella turismen och att satsa ännu mer på köpstarka barnfamiljer och utländska besökare. Strategiskt finns shopping redan på Kungsmässan och Freeport medan Innerstaden har en potential att bli en riktig pärla.

Kungsbacka ska vara ett strålande alternativ för övernattning både för Göteborgs besökare och för andra förbipasserande. Vi tror bl.a. på en camping med central anknytning.

Innerstaden och dess framtid har diskuterats allt för länge. Det är dags att agera. Vi anser att en levande och attraktiv innerstad är mycket viktigt för Kungsbackas fortsatta expansion.

Vi är det parti som engagerat sig mest vad gäller ombyggnationen av Stortorget. Vi anser att för de dryga 26 miljoner kronor som ombyggnaden kostade, var det inte mycket som blev rätt. Och många håller med. Kungsbackabornas namninsamling, gällande de “bruna husen” gav 4043 underskrifter. Vilka har lämnats in tillsammans med en motion som berör bl. a. problemen för funktionshindrade, de fasta bänkarna, Livets träd, parkeringsplatserna samt kräver att byggnaden för servering flyttas till annan plats och att fasaderna på de bägge husen justeras enligt bygglovet.

Ett samhälle utan kultur blir ett hårt och omänskligt samhälle. Vi behöver andlig spis. Kungsbacka har en stor potential att bli en levande kulturstad med ett stort kulturutbud. Kommunens roll är att vara katalysator för ett rikt utbud av aktiviteter inom alla områden. Samarbete med privata initiativ/alternativ efterlyses. Vi har många duktiga kulturarbetare som bor och verkar i vår kommun. Icke att förglömma våra “amatörer” som ofta saknar fasta lokaler att utöva sin verksamhet i.

Vi vill ha fortsatt lättillgängliga bibliotek då läsning är den viktigaste vägen att utveckla språket. Vi tror att en ökad satsning på turism,näringsliv, kultur och handel tillsammans med vår fantastika natur gör Kungsbacka till en framtidskommun för alla. Vi vill ge positiva signaler att Kungsbacka är värt att satsa på.

Åldras i Kungsbacka

Kungsbackabornas ambition är att Kungsbacka skall bli Sveriges bästa kommun att åldras i.
God tillgång till sociala aktiviteter, transporter och valfri boendeform är en del i detta.

Vi arbetar aktivt för att alla ålderspensionärer skall åka buss GRATIS vardagar mellan 09 - 15. Bussarna går oavsett om stolarna är tomma och fler människor på bussen kan upplevas som en trygghet av passagerarna. Vi tror att fler pensionärer genom detta kommer att ställa bilen och då blir det även en miljömässig vinst för samhället.

Kungsbackaborna menar att det skall finnas full valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre skall själva få välja vilken boendeform/omsorg de vill ha. Vi anser att ensamhet skall vara ett skäl för att få en omsorgsplats beviljad. Vi måste ta de äldres oro över att bo ensamma på största allvar.

De som bor i äldreboende och de som har hemtjänst måste få komma ut i friska luften oftare.

Kungsbackaborna vill att det byggs trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Detta för att underlätta boendet och kunna möta åldrandet med en anpassad boendeform utan att behöva flytta från kommundelen.

Vi vill arbeta aktivt för alternativa boenden för äldre och anpassade aktiviteter som stimulerar såväl hjärta som hjärna.

Barn och ung i Kungsbacka

Barngrupper och skolklasser skall vara mindre och erbjuda utveckling och trygghet för både barn och pedagoger.
Föräldrar och barn skall fritt kunna välja vilken skola som passar dem bäst. 

Barnen skall få en barnomsorgspeng som föräldrarna får disponera inom kommunal, privat eller egen barnomsorg alternativt dagmamma, allt utifrån vad som är bäst för barnets individuella behov. Det är valfrihet för oss.

Max 15-18 barn per grupp i förskolan, beroende på gruppsammansättning.
Högst 25 elever per klass i grundskolan såvida inte lokalstorlek eller pedagogantal anpassas. Vi efterfrågar en dialog mellan förvaltning och pedagoger innan beslut om gruppstrolek fattas.

Att syskon skall få vara på samma omsorgsplats ser vi som en självklarhet, då det är en grundläggande faktor till välbefinnande för hela familjen.

Vi anser att det var ett felaktigt beslut att avskaffa de kommunalt självstyrande skolorna (KSS). Vi vill återinföra KSS i enlighet med ett av de förslag som nämnden hade att ta ställning till när KSS framtid skulle avgöras; att KSS skulle bevaras och ingå i en egen pedagogisk enhet.

Ökade resurser till För- och grundskolan, införande av Kommunalt Självstyrda skolor (KSS) och klassmorfar i de kommunala skolorna borde ske omgående och har vårt fulla stöd.

Ungdomarna skall kunna fortsätta bo och verka i kommunen även när de flyttar hemifrån. Vi vill stödja byggandet av små, enkla och billiga lägenheter samt att det finns goda kommunikationer, som ger tillgång till utbildningar och arbete. Ingen ungdom skall behöva vara arbetslös.

Vi vill göra kommunens delar mer levande, så att ungdomarna kan roa sig på hemmaplan. Vi kommer att medverka till en positiv syn på behandling av tillståndsgivning, öppettider och annat som möjliggör ett rikare och mer varierat nöjesliv.

Funktionsstöd och socialtjänst


Oavsett med eller utan funktionshinder skall alla inom Kungsbacka kommun kunna leva med samma möjligheter till ett värdigt liv med bra boende, rekreation och fritidsaktiviteter.

Minimikravet är att kommunen följer LSS. De funktionshindrade själva har oftast bra lösningar och förslag då det gäller boende, hjälpmedel och dyligt.  
Deras önskan är oftast att handläggarna är mer lyhörda för dessa förslag och samarbetar närmare med olika handikapporganisationer samt Försäkringskassan.

Valfrihet i Socialtjänsten

Socialtjänsten måste alltid ha den unika människan i fokus och vid myndighetsutövning tillämpa lagstiftningen så att den inte blir ”hård i kanten” utan anpassad eftermänniskors behov och villkor.
Kungsbackaborna anser att förebyggande arbete alltid är att föredra framför rehabilitering och att kommunen behöver fler gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.
Socialförvaltningen borde informera mer om när och vad/var man som medborgare kan få hjälp samt arbeta tillsammans med andra verksamheter.
Frivilligorganisationer har ofta stor kompetens i olika sociala frågor och är många gånger ett lättare val för den som behöver hjälp. Vi tror på ett samarbete mellan dessa och tidigare nämnda parter.

Kungsbackabornas remissvar - Torget

Utvärdering av Kungsbacka torg 2014-02-24
Remissvar från Kungsbackaborna

Vår motion beträffande husen på torget, som jag tillsammans med 4 043 personer lämnade 2013-03-11 gäller fortfarande. Där yrkade vi på att
• Byggnaderna som är avsedd för servering skall flyttas till annan plats.
• Båda byggnaderna skall byggas om så att de ger det arkitektoniska lyft och dragningskraft som var upprustningsprogrammets avsikt.

lördagsannons