Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Motion om P-skiva

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion om P-skiva

Nämnden för Teknik tog ett klokt och mycket uppskattat beslut när de beslutade om att införa P-skiva. 
P-skivan ger möjlighet till två timmars gratis parkering inom en begränsad del av vår innerstad. 

Vad man inte tänkte på när man införde begränsningen är att besökande till innerstaden i första hand letar efter tomma platser där P-skivan gäller och ratar de tomma platserna i resten av innerstaden där P-skivan inte gäller. Allt för att spara några kronor. 
Detta skapar onödig trafik och blir en ökad miljöbelastning.
Kungsbackaborna vill därför utöka P-skivans giltighetsområde och ge möjlighet till att parkera gratis i två timmar på alla lediga platser i innerstaden.
På så sätt minskar vi trafiken samt underlättar för den som söker parkering.

Detta av flera skäl

  1.     De kan ställa bilen på första lediga plats, så nära dit de skall. Besökande till Simhallen, Aranäshallen, Aranässkolan, Boulebanan och idrottsplatsen i övrigt samt Söderstadens boende och verksamheter skall kunna ställa bilen så nära som möjligt och gå direkt till sitt mål. Framförallt de som har småbarn med sig och som i dag måste gå runt i trafiken för att komma till P-automat och betala några kronor.

  2.     P-skivan bör även gälla Ishallsområdet, med giltighet två alternativt tre timmar, så att inte småsnåla pendlare ställer bilen där, eftersom det är avgiftsfri parkering där i dag.

Kungsbackaborna yrkar att

Kommunfullmäktige beslutar att P-skivans giltighetsområde med fri parkering i två timmar (Ishallen ev. tre timmar) skall gälla alla parkeringsplatser inom ett område från Borgmästaregatan i norr, öster om Kungsbackaån, väster om Storgatan och järnvägen från korsningen Storgatan/Varbergsvägen ner till Ishallens P-område.

Roger Larsson Kb

lördagsannons