Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Sjukvård, asyl och migration

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Sjukvård, asyl och migration

Kungsbackaborna ser det som en självklarhet att alla kommuninvånare skall ha tillgång till snabb och god vård. Samt att planering för boenden för nyanlända sker i dialog med grannar och andra berörda.

Sjukvård är ett omfattande område men kortfattat vill Kungsbackaborna att Region Halland:

- ökar antalet vårdplatser
- organiserar förebyggande hälsoundersökning för länets alla ålderspensionärer
- förbättrar villkoren för våra sjuksköterskor så vi kan trygga bemanningen året runt
- rationaliserar och effektiviserar verksamheten (mindre administration mer funktion)
- ger trygg och säker vård till alla
- ser till att sjukvården kommer till den som inte själv kan ta sig till sjukvården


Sveriges riksdag och regering lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Det som kommunen utgår från är vad svenska folket vill genom de politiker som beslutar om migrationspolitiken i Sveriges riksdag. Kungsbackaborna kan inte som lokalt parti påverka dessa beslut utan måste följa gällande lagstiftning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar och långsiktig verksamhet krävs det god planering och öppenhet gentemot våra medborgare i kommunen. 
Planering av boenden för nyanlända skall ske i dialog med grannar och berörda i tidigt skede. 
Vi ställer krav på full insyn och öppenhet i planeringsprocesser och ekonomiska åtaganden, så även de som kommunen blir ålagd via beslut i Sveriges riksdag.

Det har blivit tradition att vi, under firandet av Nationaldagen på Tjolöholm, hälsar nya svenska medborgare i Kungsbacka välkomna. Vi vill att ceremonin skall omfatta alla nya medborgare i Kungsbacka d.v.s. även de som är födda under året som gått.

lördagsannons