Hej!

Är du en engagerad kungsbackabo som vill det bästa för dig, din familj och din omgivning så ta gärna steget att bli medlem hos oss, alla är välkomna oavsett partitillhörighet på riksplan.

250 kr/år betalas in på bankgiro 5838-0890.
Tillsammans gör vi Kungsbacka ännu bättre!

påsk

 

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion om Kungsbackas skolorganisation

Kommunfullmäktige skall besluta

- att nämnderna för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasieskola & Vuxenutbildning slås ihop till en skolnämnd med uppgift att vidtaga de åtgärder som behövs för att alla elever skall nå de nationella målen och/eller de egna specifika målen.

Detta är en naturlig följdeffekt av att de båda förvaltningarna avses samlokaliseras i fastigheten Borgmästaren.

 

- att varje skola skall ha en rektor med totalt och odelat ansvar inför skolnämnden.

 

- att skolorna skall drivas som kommunala intraprenad skolor eller friskolor med Kommunen som huvudman.

 

Kungsbacka 2015-10-12

Mikael Neuman                                                              Björn Johansson

Kungsbackaborna                                                         Kungsbackaborna

TACK!

Tack till Er över 5000 som med namnteckning och Ni säkert över 5000 som vid personliga möten, mail, telefon etc. har bekräftat att Ni vill att den felplacerade kiosken på Kungsbacka torg skall flyttas alt. rivas. Tack även till de 17 elever i klass 2 Sjöstjärnan, Åsaskolan som 2013 gjorde ett grupparbete med rubriken:

Ett annat sätt att se på saken
Alla är inte överens om hur vi vill att vårt gemensamma rum skall se ut, som våra politiker fattar beslut om. Undersök vilka olika åsikter och argument vuxna i er närhet har i en speciell fråga.

Klassens bidrag: Husen på Kungsbacka torg.

Barnen frågade vuxna vad de tycker om de två bruna husen som står på Kungsbacka torg. En av dem, korvkiosken, är placerad framför restaurang Naam vilket stör många. Några av frågorna:

Vad tycker du om de bruna husen på torget; är de fina/fula? De flesta tycker husen är fula, de passar inte in. Ett bra alternativ är att måla om dem och flytta dem till en annan plats.

Vad tycker du om namninsamlingen mot de bruna husen? Många tycker namninsamlingen är bra, då får man veta vad människorna i Kungsbacka tycker.

Barnen tycker och reflekterar: Det är dåligt att de står framför restaurangen, tråkigt för människor som sitter där och äter att se rakt in i husväggen.
Vi tycker man borde sätta husen på en bättre plats och kanske måla om dem så att de blir finare.

Det måste vara en ”dåres” påfund att placera kiosken där den står. Inte blir det bättre av att majoriteten av ledamöterna sannolikt kommer att försvara detta på vårt KF-möte tisdag den 10 november.
Ingen hänsyn till vad över 10000 barn och vuxna tycker. Det känns som man kommer att ge diktaturen ett ansikte.

Roger Larsson Kb

stegarmotval2014b-liten

Vi är på väg- hänger du med?

Kungsbackaborna är Ditt lokala parti som aktivt arbetar med att förbättra verksamheterna i kommunens förvaltningar.
Det som är bra kan göras ännu bättre och det som inte är bra skall naturligtvis förbättras.

Har Du ideér och förslag hur Kungsbacka kommun kan bli bättre, hör gärna av Dig till oss. Vi arbetar aktivt för att förverkliga de synpunkter Du har! 

Medlemskap
Kom med och påverka din vardag i Kungsbacka. Alla är välkomna hos oss. Medlemsavgiften för 2015 är 250 kr.
Bankgironr: 5838-0890
Hjärtligt välkomna!

lördagsannons